Grupo de oración para matrimonios – Renovación Carismática Católica 

Están todos invitados